Nasze postulaty:

1. Ekshumacja i pochówek Żołnierzy z Reduty Ordona.

2. Pochówek Żołnierzy, którzy są składowani od ponad 10 lat w kartonach Państwowego Muzeum Archeologicznego po badaniach przeprowadzonych w latach 2010-2013.

3. Dokończenie badań archeologicznych na całym obszarze Reduty Ordona.

4. Ratunkowe wydobycie niszczejących, regularnie kradzionych reliktów – świadków wydarzeń na Reducie Ordona sprzed dwóch wieków i ich ekspozycja w muzeum.

5. Godne upamiętnienie bitwy z 1831 roku i zagospodarowanie zdegradowanego obszaru Reduty Ordona.

Nadchodzące 200-lecie wybuchu Powstania Listopadowego
oraz rocznica bitwy zobowiązuje do działania!

Dołączyli do nas i wspierają nasze postulaty:

Obecnie teren ten jest dzikim wysypiskiem śmieci, miejscem gdzie wyprowadzane są psy aby załatwiać swoje potrzeby.

Teren ten  jest regularnie okradany przez szabrowników, ostatni rabunek miał miejsce
19 czerwca 2024 roku o czym donosił Super Express – zobacz link: https://www.se.pl/warszawa/hieny-rozdrapuja-szczatki-reduty-ordona…

Apelujemy do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy i Mazowieckiego Stołecznego Konserwatora Zabytków
o podjęcie natychmiastowych działań w sprawie godnego pochówku żołnierzy i odpowiedniego upamiętnienia i zachowania Reduty Ordona.

Oczekujemy natychmiastowego dokończenia badań archeologicznych, dokonania ekshumacji i godnego pochówku wszystkich zmarłych! Zarówno tych którzy od 13 lat leżą w kartonach jak i tych których kości pozostają jeszcze na terenie Reduty.

Domagamy się jak najszybszego uporządkowania historycznego terenu oraz godnego upamiętnienia kluczowej bitwy Powstania Listopadowego.

Powodem do wstydu, dla nas jako Polaków, powinien być brak odpowiedniego upamiętnienia obrony Reduty, podczas gdy władze carskie już w 1841 r. postawiły olbrzymi 11-metrowy obelisk „Zdobywców Warszawy” dla upamiętnienia zwycięstwa nad Powstaniem Listopadowym. Obelisk, który aż do czasów I wojny światowej przypominał o moskiewskim panowaniu. Tymczasem my, przez ponad 30 lat od opuszczenia naszego kraju przez ostatniego rosyjskiego żołnierza, przez ponad 14 lat od ustalenia lokalizacji Reduty, nie dokonaliśmy ekshumacji, nie pochowaliśmy poległych, nie upamiętniliśmy Reduty Ordona.

Badania są konieczne w celu ratowania reliktów, co jasno wynika z wpisu do rejestru zabytków. Relikty te ulegają cały czas zniszczeniu i dodatkowo są wykradane przez pseudo-archeologów

Czas to zmienić!

Jeśli reprezentujesz stowarzyszenie lub fundację a bliskie Twojemu sercu są nasze postulaty i chcesz przyczynić się do pochówku naszych Żołnierzy, upamiętnienia i zachowania Reduty Ordona – dołącz do nas.

Komitet Upamiętnienia Reduty Ordona